SPRINT är vår caseserie utformad med tanke på små produktioner och transporter med mindre fordon. Storlek och vikt har haft stor betydelse vid framtagning av detta system.

Stommen tillverkas i lättviktsmaterial med R11 aluminiumprofiler och speciellt utformade metallbeslag. Den utvändiga storleken har anpassats till bredden i en skåpbil, vilket gör att vikten reducerats maximalt på produkterna.

SPRINT serien består endast av några få utvalda produkter som tillverkas seriemässigt och håller samma höga kvalitet som övriga HBC produkter.

For orders outside of Sweden please contact us at info@hbc.se

Dessa villkor gäller för köp hos Holmberg Cases Sweden AB 556433-1048 (nedan kallad HBC) via vår webshop www.hbc.se/webshop

Allmänt
HBC tillhandahåller specialväskor, flightcase och racksystem samt ett brett sortiment av beslag och tillbehör till dess kunder (nedan kallad Kund). Kund kan vara antingen privatperson över arton år eller företag, organisationer och offentliga institutioner.

Priser och avgifter
Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på webshopen.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige
Fraktklass 1: (Totalt ordervärde 300 kr- 4000 kr) 250 kr
Fraktklass 2: (Totalt ordervärde 4001 kr- 8000 kr) 650 kr
Fraktklass 3: (Totalt ordervärde 8001 kr+) 1000 kr

Ordervärde under 300 kronor expedieras ej via hbc.se/webshop, kontakta telefon 0922-14690 eller e-post info@hbc.se
För order utanför Sverige, kontakta telefon 0922-146 90 eller e-post info@hbc.se


Beställning
Bindande avtal uppkommer när HBC per e-post bekräftat beställningen. HBC reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Betalning
Betalning sker via Klarna Checkout.

Leverans
Leverans sker normalt med paket eller på pall, levereras direkt från vår fabrik till din dörr.  Av HBC angivna leveranstider avser leverans från vårt lager senast angiven vecka/ dag. Alla leveranser sker fritt vår fabrik i Haparanda.


Ångerrätt
Privatkund har rätt att ångra ett köp inom fjorton dagar från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela HBC inom ångerfristen genom att ringa telefon 0922-14690. Kund ska återsända varan till HBC utan dröjsmål. Vid utnyttjandet av ångerrätten står Kund för
kostnaderna för återsändandet av varorna. Ångerrätten gäller ej varor från vår Outlet-butik.


Reklamation och Garanti
Om Kund mottar en skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund
meddela fraktbolag. Eventuella produkter behäftade med material- och/eller fabrikationsfel repareras kostnadsfritt. Kopia
av inköpshandling skall bifogas. Hjul omfattas ej av någon garanti. HBCs garantiansvar avser inte fel, som är beroende av material som tillhandahållits av köpare eller som är beroende av en av köparen föreskriven konstruktion. Kontakt sker via e-post info@hbc.se eller telefon 0922-14690


Personuppgiftsbehandling
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). HBC registrerar personuppgifter i samband med att Kund beställer i vår webbshop. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal. Vår integritetspolicy finns att läsa i sin helhet på
https://hbc.se/holmberg-cases/

Cookies
För att handla hos oss behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookien innehåller ingen personlig information.

Holmberg Cases skall konstruera, tillverka och tillhandahålla specialväskor, flightcases och racksystem som helt tillfredsställer kundens krav på funktion och design.

För att uppnå detta skall vi ha ett brett sortiment av beslag och tillbehör att erbjuda.

Vi skall dessutom importera, distribuera och sälja komponenter för tillverkning av specialväskor och flightcase, samt artiklar ur våra huvudleverantörers produktprogram som passar in i vårt sortiment.

Största delen av de flightcase vi tillverkar är unika enheter som konstrueras utifrån kundspecifikationer.

Vi utgår från kundens produkter och önskemål, lägger till vår mångåriga erfarenhet och presenterar en lösning med HBC kvalitet.

Att arbeta i CAD-miljö är en självklarhet i vår vardag, liksom vårt interna kvalitetssystem som styr varje förfrågan eller order till att behandlas på samma sätt varje gång.

För att klara våra högt ställda krav på slutprodukten har vi sett till att alltid ha en maskinpark som gör det möjligt att på ett rationellt sätt uppnå målen. Med hjälp av CNC teknik, automatiska nitmaskiner, moderna aluminiumsågar och specialmaskiner för inredningsmaterial tillverkar vi produkter som tål att handskas med.

Samma kvalitetstänkande gäller även vårt val av leverantörer och deras produkter. Hittar vi inte det vi söker tar vi tillsammans fram det som saknas. Merparten av de aluminiumprofiler vi använder är specialdesignade för oss, liksom en stor del av beslagen.

Leverantörer som vet vad vi står för och som levererar produkter utifrån detta är bland andra:

 • Penn-Elcom Beslag mm
 • SAPA Aluminiumprofiler
 • Koskisen Plywood

Kvalitetspolicy Holmberg Cases Sweden AB

Vi skall alla gemensamt arbeta för att få nöjda kunder och god lönsamhet. Dessa faktorer ger oss möjlighet att skapa ett bra arbetsklimat på vårt företag.

För att uppnå detta skall vi:

 • bemöta alla kunder på ett positivt sätt
 • förvissa oss om kundens krav på produkten
 • endast använda bra material
 • producera bra kvalitet på varje avdelning
 • ha som målsättning att göra rätt från början
 • inte acceptera att leverera några felaktiga produkter till nästa operation
 • leverera rätt produkt i rätt tid
 • kontinuerligt arbeta med att utveckla nya produkter och lösningar

Holmberg Cases Sweden AB (nedan HBC)

HBC värnar om personlig integritet och vill genom denna integritetspolicy informera om hur vi hanterar personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Ansvarig
HBC är personuppgiftsansvarig.

Registrerade uppgifter
Kontaktuppgifter registreras i samband med förfrågan/offert/köp av våra produkter/tjänster.

Vid första kontakt/ förfrågan, registreras namn/ företagsnamn, organisationsnummer/ personnummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och e-post.

Ändamål
Personuppgifter används för administration av beställda produkter/tjänster.

Lagring
Personuppgifter registreras i vårt affärssystem och behandlas endast av HBC.

HBC sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Du kan när som helst meddela att vi ska ändra uppgifter eller radera uppgifterna från vårt register.

Säkerhet
HBC har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Kontakt
Vid frågor om behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@hbc.se

Haparanda den 14/5-2018

Leverans

Leverans till dig från fabrik

KValitet

Endast bra material

Betalning

Betalning sker via Klarna Checkout