HOLMBERG CASES

Home » HOLMBERG CASES

Allt sedan 1976 och den första mixerlådan har Holmberg Cases varit den marknadsledande tillverkaren av flightcase i Norden.

Produktionen finns i Haparanda och har i över fyrtio år levererat kundanpassade lösningar med högsta möjliga kvalitet.

Vår styrka är att kunna erbjuda flightcase tillverkade enligt kundspecifikation, oavsett om det gäller en enstaka produkt eller en större serie. En modern fabrik med ett flexibelt produktionsflöde gör detta möjligt.

Väskorna tillverkas med en stomme av plywood som skos med aluminiumprofiler och metallbeslag. Invändigt används olika stötupptagande material anpassade till kundens krav samt utrustningens utseende och form. Datastyrd vattenskärning, fräsning, värmeskärning eller stansning används för att uppnå ett tillfredsställande slutresultat.

Den breda erfarenhet vi samlat på oss under åren har gjort att vi hittar lösningar till de flesta problem, både när det gäller att skydda produkter och kombinationer av transportskydd och flexibel produktdemonstration.

1976 – Första flightcaset tillverkas
1980 – Holmberg & Dahlbäck bildas med produktnamnet Holmberg Cases
1982 – Flytt till nya lokaler samt första anställda
1984 – Flytt till nya större lokaler
1987 – Grossistföretaget Beslaco Trading bildas
1988 – Holmberg Cases AB samt dotterbolaget Holmberg Cases OY bildas. Maskininvesteringar som bl.a. tillför CNC-teknik i produktionen
1991 – Rekonstruktion och Holmberg Cases Sweden AB bildas
1996 – Verksamheten flyttar till nya lokaler och bolagen Holmberg Cases Sweden AB och Beslaco Trading går samman.
1999/2001 – Internt kvalitetssystem införs
2004 – Försäljningskontor öppnas i Stockholm
2005 – Nysatsning på CNC teknik. Första R11 produktnivån tar form
2006 – 30 års jubileum
2007 – Utökning av CNC maskinparken
2008 – R11 systemet fullt utvecklat i tre produktnivåer
2010 – Produktgrupperna utökas med Maxado’s modeller
2011 – SPRINT Serien presenteras
2014 – Produktgrupperna utökas med Peli Case sortiment
2016 – 40 års jubileum

Holmberg Cases skall konstruera, tillverka och tillhandahålla specialväskor, flightcases och racksystem som helt tillfredsställer kundens krav på funktion och design.

För att uppnå detta skall vi ha ett brett sortiment av beslag och tillbehör att erbjuda.

Vi skall dessutom importera, distribuera och sälja komponenter för tillverkning av specialväskor och flightcase, samt artiklar ur våra huvudleverantörers produktprogram som passar in i vårt sortiment.

Största delen av de flightcase vi tillverkar är unika enheter som konstrueras utifrån kundspecifikationer.

Vi utgår från kundens produkter och önskemål, lägger till vår mångåriga erfarenhet och presenterar en lösning med HBC kvalitet.

Att arbeta i CAD-miljö är en självklarhet i vår vardag, liksom vårt interna kvalitetssystem som styr varje förfrågan eller order till att behandlas på samma sätt varje gång.

För att klara våra högt ställda krav på slutprodukten har vi sett till att alltid ha en maskinpark som gör det möjligt att på ett rationellt sätt uppnå målen. Med hjälp av CNC teknik, automatiska nitmaskiner, moderna aluminiumsågar och specialmaskiner för inredningsmaterial tillverkar vi produkter som tål att handskas med.

Samma kvalitetstänkande gäller även vårt val av leverantörer och deras produkter. Hittar vi inte det vi söker tar vi tillsammans fram det som saknas. Merparten av de aluminiumprofiler vi använder är specialdesignade för oss, liksom en stor del av beslagen.

Leverantörer som vet vad vi står för och som levererar produkter utifrån detta är bland andra:

 • Penn-Elcom Beslag mm
 • SAPA Aluminiumprofiler
 • Koskisen Plywood

Kvalitetspolicy Holmberg Cases Sweden AB

Vi skall alla gemensamt arbeta för att få nöjda kunder och god lönsamhet. Dessa faktorer ger oss möjlighet att skapa ett bra arbetsklimat på vårt företag.

För att uppnå detta skall vi:

 • bemöta alla kunder på ett positivt sätt
 • förvissa oss om kundens krav på produkten
 • endast använda bra material
 • producera bra kvalitet på varje avdelning
 • ha som målsättning att göra rätt från början
 • inte acceptera att leverera några felaktiga produkter till nästa operation
 • leverera rätt produkt i rätt tid
 • kontinuerligt arbeta med att utveckla nya produkter och lösningar

Holmberg Cases Sweden AB (nedan HBC)

HBC värnar om personlig integritet och vill genom denna integritetspolicy informera om hur vi hanterar personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Ansvarig
HBC är personuppgiftsansvarig.

Registrerade uppgifter
Kontaktuppgifter registreras i samband med förfrågan/offert/köp av våra produkter/tjänster.

Vid första kontakt/ förfrågan, registreras namn/ företagsnamn, organisationsnummer/ personnummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och e-post.

Ändamål
Personuppgifter används för administration av beställda produkter/tjänster.

Lagring
Personuppgifter registreras i vårt affärssystem och behandlas endast av HBC.

HBC sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Du kan när som helst meddela att vi ska ändra uppgifter eller radera uppgifterna från vårt register.

Säkerhet
HBC har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Kontakt
Vid frågor om behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@hbc.se

Haparanda den 14/5-2018

1. Dessa villkor är godkända av bägge parter i.o.m. order om ej annat avtalats skriftligen

2. Beställning av specialbyggda case skall åtföljas av skriftliga måttuppgifter och skriftlig beställning. Köparen ansvarar för att angivna mått är korrekta. HBC förbehåller sig rätten att i speciella fall debitera dellikvid i förskott.

3. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varor eller del därav, vilka av HBC överlämnats till köparen före eller efter avtalets slutande, förblir HBC egendom. De får ej utan HBCs medgivande kopieras eller utlämnas av köparen till tredje part.

4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varor eller del därav, vilka av köparen överlämnats till HBC före eller efter avtalets slutande, förblir köparens egendom. De får ej utan dennes medgivande användas av HBC eller kopieras, utlämnas eller på annat sätt ges till tredje part. Detta gäller ej allmänna publikationer typ kataloguppgifter, servicemanualer osv.

5. Finnes i köparens order icke någon kvalitetsbestämmelse, anses beställningen avse den kvalitet som är gängse för den beställda produkten.

6. Av HBC lämnad offert gäller 30 dagar, om ej annat angives. Offert gäller odelad beställning. Såvida ej annat angives i offert eller ordererkännande tillkommer till offererat pris eventuella lastpallar och pallkragar som debiteras separat. Övrigt standardemballage ingår i priset.

7. Ordererkännande, mot vilken köparen icke framställer anmärkning, inom 5 dagar, anses till alla delar godkänt.

8. Av HBC angivna leveranstider på ordererkännandet avser leverans från vårt lager senast angiven vecka/dag. Alla leveranser, om ej annat överenskommits, sker fritt vår fabrik i Haparanda.

9. Eventuella returer skall godkännas av HBC innan varan returneras. Returfrakter bekostas av avsändaren.Returer av specialbeställda case godkännes ej.

10. Betalningsvillkor för leveranser är postförskott/efterkrav om ej annat överenskommits. Eventuell kredit efter sedvanlig prövning. Vid försenad betalning äger HBC rätten att debitera dröjsmålsränta med diskonto + 8% . Betalning skall ske i rätt tid även om köparen framställt reklamation mot leverans såvida vi ej godtagit reklamationen. Vid utebliven betalning lämnas fodran över till SUNDEA för inkasso. För ej utlösta paket/postförskott debiteras frakt och handläggningsavgift om 50.-.

11. De levererade produkterna förblir HBCs egendom tills full betalning skett.

12. Eventuella produkter behäftade med material och/eller fabrikationsfel repareras kostnadsfritt. Kopia av inköpshandling skall bifogas. Hjul omfattas ej av någon garanti.

13. HBCs garantiansvar avser inte fel, som är beroende av material som tillhandahållits av köpare eller som är beroende av en av köparen föreskriven konstruktion.

SWEDEN

Holmberg Cases Sweden AB
Företagsvägen 1
953 33 Haparanda
Sweden
Tel:  +46 922-146 90
e-mail: info@hbc.se

FINLAND

Holmberg Cases OY
Pl 65
Fin – 954 01 Tornio
Finland
Puh: + 358-(0)400-488 328
e-mail: hbcoy@hbc.se