Hem Företaget Produkter Infoblad & Prislistor Nyheter Kontakt

 

 

Köp & leveransinformation

 

1. Dessa villkor är godkända av bägge parter i.o.m. order om ej annat avtalats skriftligen

 

2. Beställning av specialbyggda case skall åtföljas av skriftliga måttuppgifter och skriftlig beställning.

Köparen ansvarar för att angivna mått är korrekta.

HBC förbehåller sig rätten att i speciella fall debitera dellikvid i förskott.

 

3. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varor eller del därav, vilka av HBC

överlämnats till köparen före eller efter avtalets slutande, förblir HBC egendom.

De får ej utan HBCs medgivande kopieras eller utlämnas av köparen till tredje part.

 

4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varor eller del därav, vilka av köparen

överlämnats till HBC före eller efter avtalets slutande, förblir köparens egendom. De får ej utan dennes

medgivande användas av HBC eller kopieras, utlämnas eller på annat sätt ges till tredje part.

Dettagäller ej allmänna publikationer typ kataloguppgifter, servicemanualer osv.

 

5. Finnes i köparens order icke någon kvalitetsbestämmelse, anses beställningen avse den kvalitet som

är gängse för den beställda produkten.

 

6. Angivna priser i denna prislista är netto pris exkl moms. HBC förbehåller sig rätten att när som helst

ändra priser och specifikationer.

 

7. Av HBC lämnad offert gäller 30 dagar, om ej annat angives. Offert gäller odelad beställning.

Såvida ej annat angives i offert eller ordererkännande tillkommer till offererat pris eventuella

lastpallar ochpallkragar som debiteras separat. Övrigt standard emballage ingår i priset.

 

8. Ordererkännande, mot vilken köparen icke framställer anmärkning, inom 5 dagar,

anses till alla delar godkänt.

 

9. Av HBC angivna leveranstider på ordererkännandet avser leverans från vårt

lager senast angiven vecka/dag.

Alla leveranser, om ej annat överenskommits, sker fritt vår fabrik i Haparanda.

 

10. Eventuella returer skall godkännas av HBC innan varan returneras.

Returfrakter bekostas avavsändaren.Returer av specialbeställda case godkännes ej !

 

11. Betalningsvillkor för leveranser är postförskott/efterkrav om ej annat överenskommits.

Eventuell kredit efter sedvanlig prövning. Vid försenad betalning äger HBC rätten att

debitera dröjsmålsränta med diskonto + 8% .

Betalning skall ske i rätt tid även om köparen framställt reklamation mot leverans såvida vi ej

godtagit reklamationen. Vid utebliven betalning lämnas fodran över till SUNDEA för inkasso.

För ej utlösta paket/postförskott debiteras frakt och handläggnings avgift 50.-.

 

12. De levererade produkterna förblir HBCs egendom tills full betalning skett.

 

13. Eventuella produkter behäftade med material och/eller fabrikationsfel repareras kostnadsfritt.

Kopia av inköpshandling skall bifogas. Hjul omfattas ej av någon garanti.

 

14. HBCs garantiansvar avser inte fel, som är beroende av material som tillhandahållits

av köpare eller som är beroende av en av köparen föreskriven konstruktion.

 

 

 

Holmberg Cases Sweden AB | Företagsvägen 1 | 953 33 Haparanda | Sweden | Tel: +46 922 146 90 | e-mail: info(@)hbc.se